Tickets

Minimale leeftijd om toegelaten te worden is 18 jaar.

Bij constatering van onrechtmatigheden zoals valse kaartjes en andere wettelijke overtredingen, zal aangifte gedaan worden bij de politie en zal de overtreder onmiddellijk van het terrein worden verwijderd.

Er is geen soft- en harddrugs toegestaan op het terrein. Politie wordt direct ingeschakeld indien hierop wordt overtreden.

Gekochte kaartjes kunnen niet worden ingewisseld tegen geld.

Het is verboden de volgende zaken mee te nemen: etenswaren, drinken, glaswerk, plastic flessen, (huis)dieren, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke of scherpe voorwerpen.

Op locatie kunnen munten aangeschaft worden, die niet inwisselbaar zijn voor geld.

Bij het betreden van de locatie wordt er visitatie verricht en worden bezoekers mogelijk gefouilleerd. De organisatie behoudt zich het recht bezoekers die hieraan niet mee willen werken te weigeren.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.

Het betreden van de locatie en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

Tijdens het evenement worden foto- en video opnames gemaakt ten behoeve van documentatie in pers en in eigen netwerk, eveneens als promotiemateriaal. Door het aanwezig zijn op het evenement, geeft de bezoeker toestemming dat zij eventueel op deze beelden verschijnen. De bezoeker dient expliciet schriftelijk in te dienen als hij of zij niet op onze kanalen of in ons archief wil verschijnen.

Het is niet toegestaan om in de nabijheid van de locatie flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met de organisatie.

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade aan bezoekers en of goederen van bezoekers.